Preguntes i consells

By 25 octubre, 2016Info
  • Avantatges de fer una neteja periòdica de la xemeneia:

– Prevenir incendis (el sutge i la creosota cremen fàcilment)

– Evitar intoxicacions (per revocar el fum i altres gasos)

– Millorar el consum (aconseguir més calor amb menys llenya)

– Els danys per incendi els paga l’assegurança (si tens factura)

 

  • Senyals que aconsellen escurar la xemeneia o caldera:

– El vidre es taca molt, molt aviat i es neteja malament.

– El fum revoca molt al encendre i en obrir la porta.

– En obrir la porta treuen el cap flames i s’aviva molt el foc.

– Fa olor de fum a la planta de dalt però no se’l veu.

– Notem una olor forta i desagradable que no sembla ser fum.

– Hem fet servir llenya verda o mullada (vegeu Vers la llenya).

– Sospitem o sabem que s’ha incendiat la xemeneia.

– Pel tub cauen closques negres seques o boles brillants.

– Escalfa menys i cal gastar més llenya o gasoil.

– La caldera vibra i fa molt soroll en les arrencades.

– El tub de la caldera desprèn pols o escates negres enganxoses.

– Fa temps que no s’ha escurat professionalment.

 

  • Què es sol trobar dins de les xemeneies?

El normal és sutge en pols o en escates, cendres d’incendis i boles de creosota, que en moltíssims cassos estan en quantitats exagerades i a punt de calar-se’n foc.

També trossos del propi conducte despresos i encallats, tubs i colzes solts, desendollats, corroïts, cremats, fosos, arrugats.

Nius sencers o esqueixats, ocells morts, teranyines, antigues bosses amb draps o papers que evitaven l’entrada d’aire fred.

 

  • Què és escurar i com ho fem?

Escurar consisteix a retirar el sutge que s’acumula dins dels tubs i conductes d’una xemeneia o caldera pels quals surt el fum resultant de cremar combustibles com llenya, pèl·let o gasoil.

L’escurada es fa des de dins de l’habitatge, sense pujar-nos a la teulada, raspallant i rascant els tubs i conductes de baix a dalt i recollint i aspirant els residus que es van desprenent. Pràcticament no taquem res i normalment no cal cobrir el mobiliari.

Durant la neteja revisem el bon estat de la llar de foc, comprovant que tot està bé i no hi ha res que impedeixi el bon funcionament. Solem així trobar les causes de problemes presents o futurs, com estucats, augment de consum o disminució de la calor generada, fets que l’usuari nota però no sap si són normals ni tampoc com arreglar-los.

Per exemple, vam comprovar que els ventiladors i turbines encenen i apaguen amb normalitat, que els deflectors estan en bon estat, que les juntes i cordons ceràmics estan sencers, que les entrades d’aire no tenen embussos, que els tubs, colzes, collarins, etc. . no tenen fuites ni corrosions i que la porta tanca bé. També analitzem la qualitat de la llenya utilitzada.

Efecte de posar trams plans en els tubs de sortida de fums, en aquest cas combinat amb llenya humida. Els nius es poden caure pel seu pes. Acumulació de sutge i cendra per posar trams plans en els tubs de sortida de fums. L’excés d’humitat en la llenya provoca regalims que es solidifiquen.

 

  • És recomanable utilitzar escura-xemeneies químics?

Els escura-xemeneies químics poden ser una ajuda però també poden crear problemes. Ens els venen per usar-los com a solució immediata i definitiva però en realitat són productes de manteniment amb diferents efectes segons la seva composició, habitualment molt tòxica. Actualment estan disponibles per a tot tipus de combustibles però, per la seva especial perillositat, per al gasoil recomanem abstenir d’usar-los i deixar que s’encarreguin els tècnics.

Sempre cal llegir les seves instruccions acuradament abans del seu ús i sovint cal escurar mecànicament després per retirar el sutge desprès ja que aquest no se sol volatilitzar i es pot acumular en trams inclinats o en colzes, tallant el tir i fins i tot arribant-se a incendiar.

Nosaltres recomanem el seu ús només una vegada que s’ha escurat i / o reconegut el conducte i s’ha comprovat que és segur, ja que aquests productes solen tenir dos efectes molt negatius: formar taps en el conducte amb els residus despresos i revocar els seus gasos tòxics a l’interior de l’habitació, sobretot si hi ha embussos, nius o massa sutge acumulat. Com que aquests detalls els solem desconèixer freqüentment es pateixen les conseqüències d’una intoxicació familiar.

D’altra banda hi ha productes químics professionals dissenyats i fabricats exclusivament per lluitar contra el vitrificat del sutge dels quals en disposem i dels que, en tot cas, s’han de seguir seriosament les seves instruccions.