Neteja i revisió de xemeneies

By 7 octubre, 2016Info

Les xemeneies són molt útils per generar calor, però sovint oblidem i fins i tot ignorem que el sutge existeix i les embruta molt (veure Què és el sutge?), o que aquest mateix calor que creem les desgasta i deteriora. Si creus que la teva xemeneia et durarà tota la vida i cremes en ella tot tipus de coses i no li prestes cap atenció especial segurament acabarà funcionant malament i no et durarà tant.

Per que, què passa quan no se’ls presta atenció? Doncs que la xemeneia escalfa menys i gasta molta llenya, es taca cada vegada més, augmenta el perill d’incendi i de rebufs tòxics i fins i tot es pot deformar i quedar inservible.

Per evitar aquestes conseqüències tan negatives hi ha diverses opcions, i tot i que algunes són molt efectives per si soles el millor és combinar-les. Així, és fonamental netejar i revisar la xemeneia periòdicament, tant el conducte com l’aparell o la llar, i escollir bé la llenya (veure Vers la llenya), posar atenció en encendre i al cremar (veure Com encendre), i procurar tenir els conductes en bon estat.

És molt important buscar un tècnic que faci un bon manteniment, que analitzi tots els components i netegi i substitueixi els que ho necessitin, ja que les xemeneies metàl·liques tenen en el seu interior peces que es poden desgastar, doblegar, esquerdar i fins i tot partir per l’efecte de les grans temperatures que pateixen, o moure de la seva posició correcta al ficar els troncs o retirar la cendra. Algunes tenen també petits orificis i conductes interns que si estan encallats no fan la seva funció.

Una idea molt estesa és que no hi ha lleis que afectin les xemeneies, però sí que existeixen. De fet, aquest tipus d’aparells generadors de calor estan regulats pel Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE), aprovat pel Reial Decret 1.027 / 2007 que els considera instal·lació fixa de calefacció destinada a atendre la demanda de benestar tèrmic de les persones , i que en el seu Capítol VI, Articles 25 i següents determina la figura del titular de la instal·lació i les seves obligacions de manteniment, inspecció i conservació d’un registre de les actuacions, així com l’obligació de la seva utilització segons el Manual d’ús i manteniment de la instal·lació (veure RITE). En resum, les xemeneies han de ser revisades anualment i el propietari és l’últim responsable del bon funcionament de la seva llar de foc.