Cada quant temps cal escurar una xemeneia

By 7 octubre, 2016Info

Realment és més una qüestió de seguretat i consum més que de dates, perquè una xemeneia bruta, a part de revocar fum i consumir en excés, es pot incendiar. La normativa espanyola obliga a revisar-les cada temporada i portar un registre puntual del seu manteniment (veure normes RITE).

Avantatges de fer una neteja periòdica de la xemeneia:

– Prevenir incendis (el sutge i la creosota cremen fàcilment)

– Evitar intoxicacions (per revocar el fum i altres gasos)

– Millorar el consum (aconseguir més calor amb menys llenya)

– Els danys per incendi els paga l’assegurança (si tens factura)

 

Senyals que aconsellen escurar la xemeneia o caldera:

– El vidre es taca molt, molt aviat i es neteja malament.

– El fum revoca molt al encendre i en obrir la porta.

– En obrir la porta treuen el cap flames i s’aviva molt el foc.

– Fa olor de fum a la planta de dalt però no se’l veu.

– Notem una olor forta i desagradable que no sembla ser fum.

– Hem fet servir llenya verda o mullada (Llegir Sobre la llenya).

– Sospitem o sabem que s’ha incendiat la xemeneia.

– Pel tub cauen closques negres seques o boles brillants.

– Escalfa menys i cal gastar més llenya o gasoil.

– La caldera vibra i fa molt soroll en les arrencades.

– El tub de la caldera solta pols o escates negres enganxoses.

– Fa temps que no s’ha escurada professionalment.

 

Què solem trobar dins de les xemeneies?

El normal és sutge en pols o en escates, cendres d’incendis i boles de creosota, que en moltíssims casos estan en quantitats exagerades i a punt de calar-se foc. També trossos del propi conducte despresos i encallats, tubs i colzes solts, desendollats, corroïts, cremats, fosos, arrugats. Nius sencers o esqueixats, ocells morts, restes de cables d’antena i de tubs de l’aire condicionat. Teranyines fantasmals, antigues bosses amb draps o papers que evitaven l’entrada d’aire fred, joguines dels nens, escombraries dels paletes, cadenes penjant … A vegades simplement apuntant-ja es veuen “coses”.

Què és escurar i com ho fem?

Escurar consisteix a retirar el sutge que s’acumula dins dels tubs i conductes d’una xemeneia o caldera pels quals surt el fum resultant de cremar combustibles com llenya, pèl·let o gasoil. El escurada el realitzem des de dins de l’habitatge, sense pujar-nos a la teulada, raspallant i rascant els tubs i conductes de baix a dalt i recollint i aspirant els residus que es van desprenent. Pràcticament no taquem res i normalment no cal cobrir el mobiliari. Durant la neteja revisem el bon estat de la llar de foc, comprovant que tot està bé i no hi ha res que impedeixi el bon funcionament. Solem així trobar les causes de problemes presents o futurs, com estucats, augment de consum o disminució de la calor generada, fets que l’usuari nota però no sap si són normals ni tampoc com arreglar-los.

Per exemple, vam comprovar que els ventiladors i turbines encenen i apaguen amb normalitat, que els deflectors estan en bon estat, que les juntes i cordons ceràmics estan sencers, que les entrades d’aire no tenen embussos, que els tubs, colzes, collarins, etc. . no tenen fuites ni corrosions i que la porta tanca bé. També analitzem la qualitat de la llenya utilitzada.

 

És recomanable utilitzar escura-xemeneies químics?

Els escura-xemeneies químics poden ser una ajuda però també poden crear problemes. Ens els venen per usar-los com a solució immediata i definitiva però en realitat són productes de manteniment amb diferents efectes segons la seva composició, habitualment molt tòxica. Actualment estan disponibles per a tot tipus de combustibles però, per la seva especial perillositat, per al gasoil recomanem abstenir d’usar-los i deixar que s’encarreguin els tècnics.

Sempre cal llegir les seves instruccions acuradament abans del seu ús i sovint cal escurar mecànicament després per retirar el sutge desprès ja que aquest no se sol volatilitzar i es pot acumular en trams inclinats o en colzes, tallant el tir i fins i tot arribant-se a incendiar.

Nosaltres recomanem el seu ús habitual però només una vegada que s’ha escurada i / o reconegut el conducte i s’ha comprovat que és segur, ja que aquests productes solen tenir dos efectes molt negatius: formar taps en el conducte amb els residus despresos i revocar els seus gasos tòxics a l’interior de l’habitació, sobretot si hi ha embussos, nius o massa sutge acumulat. Com aquests detalls els solem desconèixer prèviament freqüentment es pateixen les conseqüències d’una intoxicació familiar.